Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 15.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

143

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: