Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδικού τμήματος από θέση Πόντη προς θέση Νηρά Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: