Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ,» προϋπολογισμού 24.775,45 €.

Αριθμός Απόφασης:

121

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: