Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Παλιοφυτείες» Κατούνας Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: