Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 190.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: