Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 300.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: