Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πινάκα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2023-2026 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: