Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» προϋπολογισμού 483.870,97 €.

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: