Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Καλάμου» προϋπολογισμού 15.200,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: