Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: