Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: