Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: