Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Παναγιώτη Γληγόρη πρώην Αντιπροέδρου Δ.Σ., για το διάστημα έως 31-12-2021.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: