Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 396/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας και κατάταξη-αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Πλάτων Γρηγόρης στην κατηγορία Γ1

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: