Συζήτηση –ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση του κτήματος «Βρύση Πασά» Περιγιαλίου

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: