Απόφαση Δ.Σ. μετά την έκδοση της ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995/15-02-2023 εγκυκλίου και καθορισμός ενεργειών του Δήμου μας σε υλοποίηση της υπ΄αριθ. 21/2023 απόφασής μας.

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: