Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής παραχώρησης τμήματος ΑΒΚ 75 (Ο.Τ 432) δημόσιου κτήματος στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: