Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών του με αρ. πρωτ. 4193/7-03-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012282924) και την ορθή επανάληψη αυτού στις 4-4-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012282924) συμφωνητικού ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τη Δ.Ε. Απολλωνίων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: