Απόφαση Δ.Σ. περί εκμίσθωσης ακινήτου στην θέση Μακρύκαμπος Δ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων στην COSMOTE A.E. για εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: