Απόφαση Δ.Σ περί ανάθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής, και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)»

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: