Απόφαση Δ.Σ. περί εκμίσθωσης δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Καρυάς, Δ.Ε. Καρυάς, Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: