Ενημέρωση για την πρόοδο όλων των συμβασιοποιημένων έργων, που έχουν ως πηγή χρηματοδότησης ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: