Απόφαση Δ.Σ. περί μεταστέγασης κοινοτικού γραφείου Καστού.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: