Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ καθώς και καθορισμός ύψους της αποζημίωσης αυτής.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: