Απόφαση Δ.Ε. για xορήγηση ή μη εντολής προς άσκηση αναίρεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’3818/2023 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: