Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας στην Αστική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας “Δίαυλος”

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: