Απόφαση Δ.Σ. για oρισμό εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΑΦΝΗ.

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: