Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εξουσιοδότησης του Δήμου για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank και ορισμού χρηστών e-banking.

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: