Απόφαση Δ.Σ. περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2023 στους ΟΤΑ α και β βαθμού.

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: