Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού ΙΔΟΧ το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π., σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 5381/24.1.2023 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: