Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών, έτους 2024 (άρθρο 221 του Ν. 4412/16).

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: