Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: