Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: