Απόφαση ΔΣ έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: "Αναγνωστός Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ε.Ε."

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: