Απόφαση ΔΣ για έγκριση ψηφίσματος περί μη εγκατάστασης μονάδων παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος στην Λυγιά και στο Φτερνό Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: