Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων που βρίσκονται εντός θαλασσίων ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ.Λ., για το έτος 2024.

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: