Απόφαση ΔΣ περί ορισμού ελεγκτών, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2022 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: