Απόφαση Ε.Π.Ζ. για έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης κατασκευής κόμβου στη διασταύρωση Αναπαύσεως & Φιλοσόφων.

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: