Γνωμοδότηση-εισήγηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με την ίδρυση και χωροθέτηση λαϊκής αγοράς κοινότητας Λευκάδας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4849/21.

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: