Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την έγκριση ή μη του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: