Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της 8ης αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, ύστερα από την αρ.110846/18.12.2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αριθμός Απόφασης:

434

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: