Απόφαση - εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2024

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: