Απόφαση - εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων, για το έτος 2024.

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: