Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

576

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: