Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγίας Μαρίνας - Αγίου Ιωάννη και οδού Σβορώνου» προϋπολογισμού 483.870,97 €.

Αριθμός Απόφασης:

431

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: