Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 107/2022 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

420

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: