Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της Μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5076732) με προϋπολογισμό 43.342,77 €.

Αριθμός Απόφασης:

517

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: