Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 16.08.2021 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Νικιάνας κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Αριθμός Απόφασης:

518

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: