Απόφαση Ο.Ε. επί της από 02.09.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 200/2021) αγωγής του Χ.Β. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

576

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: