Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

574

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: